FORUMS Learn what you don't know in the community form,
share what you know.

2nd Closed Beta Feedback - 1

Feedback on Current Game Mechanics and Performance Issues​

1. Experience Points (XP) Inconsistency:

 • While farming mobs, only half of the kills are being counted towards my XP.
 • There is a significant disparity in XP gain between solo and party play. Specifically, I receive 27 XP per mob when playing solo but only 9 XP per mob when in a party.
 • Party mechanics seem flawed; if two players target the same mobs without being in a party, both receive 27 XP each, unlike when in a party.
 • Occasionally, no XP is awarded for killing mobs, though this occurs sporadically.
2. Combat and Mob Behavior Issues:

 • Sometimes mobs attack 3-4 times in quick succession instead of the expected single hit.
 • When dealing with groups of mobs, they often reset or fail to follow even when attacked.
3. Performance Issues:

 • In the Soul Scepter Cemetery area, there are severe optimization issues causing frequent screen freezes.
 • During a Rift attempt, the rift mobs only gave 7 XP while in a party, which seems disproportionately low.
  The overall performance is subpar due to poor optimization for both the server and the game itself.
4. Overall Suggestions:

 • Address the inconsistencies in XP distribution between solo and party play.
 • Investigate and fix the bug where mobs are not always counted towards XP.
 • Improve mob behavior to prevent unexpected attack patterns and ensure they do not reset or stop following mid-combat.
 • Optimize performance in high-density areas like the Soul Scepter Cemetery to prevent screen freezing.
 • Reevaluate XP rewards from rift mobs to ensure they are balanced for both solo and party play.
 
Last edited:

Mevcut Oyun Mekanikleri ve Performans Sorunları Hakkında Geri Bildirim​

1. Deneyim Puanı (XP) Tutarsızlığı:

 • Canavarları öldürürken, öldürdüğüm canavarların sadece yarısı XP'ye sayılıyor.
 • Solo ve grup oyununda XP kazanımı arasında önemli bir fark var. Özellikle, solo oynarken canavar başına 27 XP alırken, grup halinde oynarken sadece 9 XP alıyorum.
 • Grup mekanikleri hatalı görünüyor; aynı canavarları hedef alan iki oyuncu grupta değilse her biri 27 XP alırken, grupta bu geçerli olmuyor.
 • Bazen, canavarları öldürdüğümde hiç XP verilmiyor, ancak bu durum aralıklı olarak meydana geliyor.
2. Savaş ve Canavar Davranışı Sorunları:

 • Bazen canavarlar beklenen tek vuruş yerine 3-4 kez hızlı bir şekilde saldırıyor.
 • Canavar gruplarıyla uğraşırken, saldırıya uğrasalar bile sık sık sıfırlanıyorlar veya takip etmiyorlar.
3. Performans Sorunları:

 • Soul Scepter Cemetery bölgesinde, sık sık ekranın donmasına neden olan ciddi optimizasyon sorunları var.
 • Bir Rift denemesi sırasında, rift canavarları grup halinde sadece 7 XP verdi, bu oranın oldukça düşük olduğu görülüyor.
 • Genel performans, hem sunucu hem de oyun için kötü optimizasyon nedeniyle yetersiz.
4. Genel Öneriler:

 • Solo ve grup oyununda XP dağılımındaki tutarsızlıkları giderin.
 • Canavarların her zaman XP'ye sayılmaması sorununu araştırın ve düzeltin.
 • Canavar davranışını, beklenmedik saldırı kalıplarını önlemek ve savaş ortasında sıfırlanmamalarını veya takip etmelerini sağlamak için iyileştirin.
 • Soul Scepter Cemetery gibi yoğun alanlarda performansı optimize edin ve ekran donmalarını önleyin.
 • Rift canavarlarından alınan XP ödüllerini, solo ve grup oyunu için dengeli olacak şekilde yeniden değerlendirin.
 
Merhaba Heathcliff, discord ticket sistemimiz üzerinden de cevapladığım gibi tüm önerilerini geliştirme ekibimize ilettim. Bazıları closed beta süresince değişecek, şu ana kadar diğer oyunculardan da aldığımız geri bildirimler üzerine üstünde çalışılmaya başlanılmış sistemler iken bazı sistemler closed beta sonrasındaki geliştirme sürecimizde aktifleşecektir. Sağladığın geri dönüş adına çok teşekkür ederim.